Articles (Swedish)

Nick Lowe

Lennart Perssons intervju med Nick Lowe och översikten av hans och gruppen Brinsley Schwarzs skivutgivning i musiktidningen LARM måste ha gjorts någon gång under våren 1978 med tanke på kommentarerna om LPn Jesus Of Cool, […]