Articles (Swedish)

Larm – Nummer 1

Året måste ha varit 1975. Svensk rockjournalistik har ännu inget riktigt fokus. Istället dominerar lika färgglada som fördummande idolmagasin. Och dagstidningarnas rock-recensenter är marginaliserade. Rena rama öknen med andra ord. Ett initiativrikt gäng under musikskribenten […]