Articles (Swedish)

Ten Strummin’ Mentals!

Trots att instrumentalmusikens relativt korta guldera toppade cirka 1960 och definitivt tog slut för trettio år sedan, så finns det all anledning att skaka liv i de gamla dinosaurierna som har inspirerat (och fortfarande inspirerar) […]