Articles (Swedish)

Nick Lowe

Lennart Perssons intervju med Nick Lowe och översikten av hans och gruppen Brinsley Schwarzs skivutgivning i musiktidningen LARM måste ha gjorts någon gång under våren 1978 med tanke på kommentarerna om LPn Jesus Of Cool, […]

Articles (Swedish)

Larm – Nummer 1

Året måste ha varit 1975. Svensk rockjournalistik har ännu inget riktigt fokus. Istället dominerar lika färgglada som fördummande idolmagasin. Och dagstidningarnas rock-recensenter är marginaliserade. Rena rama öknen med andra ord. Ett initiativrikt gäng under musikskribenten […]

Articles (Swedish)

The Sonics

Om det nu är någon som har sökt den felande länken mellan Little Richard och MC5, så har jag den här… Mina damer och herrar och alla små punks, ni är förlåtna om ni aldrig […]