New

Articles (Swedish)

The Sonics

Om det nu är någon som har sökt den felande länken mellan Little Richard och MC5, så har jag den här… Mina damer och herrar och alla små punks, ni är förlåtna om ni aldrig […]

Books & magazines

Peter Guralnick – Sam Phillips

Peter Guralnick: Sam Phillips – The Man who invented Rock’n’Roll [Little Brown, 2015] Sam Phillips should be regarded as one of the most important persons in music history. He shaped popular music in the 1950s […]

Articles (Swedish]

Articles (Swedish)

The Sonics

Om det nu är någon som har sökt den felande länken mellan Little Richard och MC5, så har jag den här… Mina damer och herrar och alla små punks, ni är förlåtna om ni aldrig […]

Articles (Swedish)

Amerikansk pop – Del 3

Nej, det är inte helt slut med vårt frossande i den Amerikanska Popen; den skall leva och frodas även i detta nummer. I de två första numren av Now & Then fick ni ett lexikon […]